21 października nasza szkoła już po raz drugi  weźmie udział  ogólnopolskiej akcji pt. „Przerwa na czytanie” - bicie rekordu w czytaniu na przerwie.

Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Celem akcji jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

 

Gorąco zachęcamy Dyrekcję szkoły, wszystkich nauczycieli i uczniów do włączenia się w to czytelnicze wydarzenie. Wszyscy przynieśmy w tym dniu ze sobą książki i wspólnie czytajmy podczas przerw międzylekcyjnych! Przekonajmy się, że czytanie jest fantastyczną formą spędzania wolnego czasu.

 

Zapraszam!

Małgorzata Stanula