Powoli dobiega końca XI edycja społecznej kampanii NO PROMIL – NO PROBLEM. Projekt ma na celu zwiększenie aktywnego udziału młodych obywateli w rozwiązywaniu problemów społeczności na poziomie lokalnym.

Naszym zadaniem jest włączanie się w inicjatywy na rzecz  przeciwdziałania  zachowaniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Dlatego nasza społeczność szkolna miała okazję po raz trzeci włączyć się w jej przebieg. Po raz kolejny aktywnie przeprowadziliśmy różnego rodzaju działania. W większości klas odbyły się zajęcia edukacyjno – profilaktyczne, m.in. dotyczące odpowiedzialności, a także innym ważnym wartościom w naszym życiu. Podczas zajęć plastycznych, uczniowie wykonywali plakaty oraz ulotki promujące bezpieczne zachowania na drodze lub ukazujące skutki jazdy pod wpływem alkoholu. W oddziale przedszkolnym oraz młodszych klasach czytane były bajki no promilowe, gdzie później odbywały się rozmowy na temat zachowania i postępowania poszczególnych bohaterów. Na korytarzach szkolnych była wykonana gazetka. Najważniejszą inicjatywą w tym roku był jednak „Marsz trzeźwości dla niepodległości”, który odbył się 22 października. Wzięły w nim udział dzieci oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I – III oraz wychowawcy. Pomaszerowaliśmy z balonikami, „Listami do kierowców” oraz samodzielnie wykonanymi plakatami, aby dać wyraz i głośno mówić: „Chcemy czuć się bezpiecznie na drodze!” , „Stop nietrzeźwym kierowcom!”. Podczas pochodu głośno skandowaliśmy hasło – „Marsz trzeźwości dla niepodległości”. Mijając przechodniów wręczaliśmy ulotki i listy. Odwiedziliśmy też kilka lokalnych sklepów i stację paliw zaznajamiając społeczność z misją kampanii.

 

Już dzisiaj wyrażamy gotowość do udziału w kolejnej edycji kampanii, ponieważ ufamy, że mamy wpływ na kształtowanie postaw odpowiedzialnego pasażera/świadka.

Galeria zdjęć