W październiku 2019 roku nasza szkoła brała udział w projekcie BohaterON w Twojej Szkole. Głównym celem projektu było pokazanie, że młodzież pamięta o Powstańcach Warszawskich poprzez przygotowanie kartek, laurek i listów z życzeniami dla Nich. 

Projekt realizowany był w klasach I, II i III. Na zajęciach uczniowie poznali historię Powstania Warszawskiego, definiowali kim jest prawdziwy bohater oraz dowiedzieli się w jaki sposób Powstańcy walczyli o ojczyznę. Uczniowie korzystali z różnych źródeł informacji, czytali fragmenty książek opisujących wytrwały patriotyzm podczas wojny oraz poznali życiorys Powstańca Warszawskiego, do którego zdecydowali się napisać list. 
Najważniejszym punktem projektu było wykonanie przez uczniów własnoręcznych kartek i laurek dla Powstańców. Oprócz tego każda klasa napisała list, w którym podziękowała za oddanie, odwagę i walkę o wolną Polskę. W listach życzyliśmy żyjącym Powstańcom dużo zdrowia, sukcesów, wytrwałości i spełnienia. 

Klasy IV-VIII także mogły brać udział w projekcie. Dla nich przygotowany został konkurs na najlepszą kartkę lub list dla Powstańca. Prace oddane przez uczniów klas starszych, także zostały wysłane do Powstańców.  

Gratulujemy wszystkim wyłonionym zwycięzcom, a wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie! 

Galeria zdjęć