INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŹMICACH WIELKICH OD 18.05.2020

UWZGLĘDNIAJĄCA WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

I

Oddział przedszkolny rozpocznie pracę w dniu 18.05.2020r. i będzie czynny w godzinach od 7.00 do 17.00, reagując na potrzeby Rodziców mających trudności w pogodzeniu pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu.

 

II

Rodzice przysyłający dziecko do oddziału przedszkolnego mają świadomość, iż dziecko może zostać narażone na zachorowanie i akceptują ten fakt.

Rodzice mają obowiązek zastosować się do przytoczonych niżej wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w oddziale przedszkolnym przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.
 • Przyprowadź do oddziału przedszkolnego dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do oddziału przedszkolnego, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.”

 

III

W celu zminimalizowania stresu dziecka Rodzice powinni przygotować dziecko na to, że:

 • nie spotka w oddziale przedszkolnym większości swoich kolegów i koleżanek, którzy pozostali w domach,
 • rodzic nie będzie mógł go odprowadzić do sali przedszkolnej,
 • nauczycielka i pani do pomocy nie będą mogły brać go za rękę, na ręce, na kolana ani przytulać; będą nosić rękawiczki, a twarz osłaniać przyłbicą/maseczką,
 • w sali nie będzie dywanu do zabawy, wielu zabawek (pluszaków, puzzli, książeczek, drobnych klocków itp.) oraz poduszek w kącikach relaksacyjnych,
 • podczas zabawy będzie musiało zachować odległość od innych dzieci, a podczas pracy i posiłków siedzieć przy oddzielnym stoliku.

 

IV

W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do oddziału przedszkolnego Rodzic powinien być przygotowany do wypełnienia klauzuli informacyjnej:

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii – pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów

Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich. Dane dziecka będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia publicznego przed rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO* w związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wydanymi na mocy art. 8a ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2019 poz. 59 ze zm.).

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich oraz na stronie internetowej www.spkozmice.pl

Pomiar temperatury ciała dziecka wynika z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a uniemożliwienie jego pomiaru może prowadzić do ograniczenia pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.

Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO).

Proszę o dokładne zapoznanie się z dokumentami: 

files/Zarzadzenie-Dyrektora-SPnr-26.2019.2020.pdf

files/Procedura-na-wypadek-podejrzenia-zakaenia-wirusem-SARS-CoV-2.pdf

files/Wytyczne-GIS-obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf