Informacja o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich od 25 maja 2020 roku uwzględniająca wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szkoła rozpocznie pracę w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi oraz w zakresie konsultacji przedmiotowych w dniu 25 maja 2020 roku.

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Szkole Podstawowej w Koźmicach Wielkich stosuje się aktualne wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Proszę o dokładne zapoznanie się z dokumentami:

files/Zacznikn-Nr-1.pdf

files/Zacznik-Nr-2.pdf

files/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szk_podstawowych__edukacja_wczesnoszkolna-1.pdf

files/Konsultacje_w_szkole__wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf

files/Klauzula-28_1.pdf

files/Zarzdzenie-Nr-28.pdf