Zapraszamy tegorocznych absolwentów klasy VIII w dniu 31 lipca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 do sekretariatu szkoły po odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty.

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU na stronie https://wyniki.edu.pl w dniu 31 lipca 2020 r.  od godz. 10.00. Uczniowie na podstawie przekazanego w dniu zakończenia roku szkolnego loginu i hasła mogą sprawdzić w systemie swój indywidualny wynik.

Możliwy będzie również odbiór zaświadczeń w późniejszym terminie po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły – tel. 122501475.

Pamiętać należy, że uczniowie powinni przedłożyć zaświadczenia wyniku egzaminu w szkołach ponadpodstawowych pierwszego wyboru w określonym harmonogramem rekrutacji terminie.

UWAGA:  Prosimy o odbieranie zaświadczeń z zachowaniem środków ostrożności sanitarnej: odstępy pomiędzy kolejnymi oczekującymi osobami co najmniej 1,5 m, maseczka zakrywająca noc i usta. TRZEBA MIEĆ SWÓJ DŁUGOPIS.