W tym roku nasz szkoła po raz pierwszy przystąpiła do V OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI PRZERWA NA CZYTANIE - BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE Akcja  zostanie przeprowadzona 15 października.

Podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych cała społeczność szkoły (uczniowie, nauczyciele, administracja) czytają książki (każdy swoją) w wybranym miejscu (klasa, korytarz). Cała akcja będzie dokumentowana (zdjęcia, filmiki), a następnie raport z niej zostanie umieszczony na internetowej stronie naszej szkoły oraz przekazany organizatorom akcji.

Celem akcji jest:
1.Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Integracja środowiska lokalnego oraz wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi.
3. Zwrócenie uwagi uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole.
4. Zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
5. Pobicie zeszłorocznego rekordu akcji, w której wzięło udział 158 809 osób czytających na przerwie z 991 placówek w Polsce i 14 za granicą.

15 października (czwartek) wszyscy przynosimy swoje książki do szkoły. Książeczkę  można też kilka dni wcześniej wypożyczyć w naszej szkolnej biblioteki.
Przyłączmy się wszyscy, byśmy mogli wspólnie bić rekord w czytaniu!