Uczniowie klas III a i III b, którzy w tym roku przyjęli Pierwszą Komunię Świętą, wzięli udział w akcji charytatywnej Dzieci Komunijne Dzieciom Misji.

W ramach akcji klasa III a wybrała projekt misyjny: Wsparcie finansowe dla sierot oraz dzieci ulicy z sierocińca prowadzonego przez salezjanów w powiecie Mont Ngafula w DR Konga, zaś klasa III b projekt: Dożywianie dzieci i rodzin dotkniętych pandemią w Etiopii. Wspólnie dzieci, na wybrane przez siebie cele, złożyły ofiarę w kwocie 1368 zł. Pieniądze zostały przelane na konto Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego, ze wskazaniem wybranych projektów.

Na zakończenie zbiórki dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki i modliły się za misje i misjonarzy.

Bardzo dziękuję za udział w tej pięknej, tradycyjnej już w naszej szkole akcji.

Dorota Kabat