Budynek klas: I – III

 

Godzina 16.30

kl. Ia – Pani Andżelika Pacholec – sala nr 10

kl. Ib – Pani Anna Kozak – sala nr 8

kl. IIa – Pani Kinga Hajduk– sala nr 11

kl. IIb– Pani Adrianna Lembas – sala nr 7

kl. III – Pani Katarzyna Kaczor – sala nr 9

 

Budynek dawnego Gimnazjum

 

Godzina 16.30

kl. IVb – Pani Bożena Perz – sala nr 1

kl. Va – Pani Monika Dziewońska – sala nr 2

kl. Vc –  Pani Jolanta Kałuża - sala nr 3

kl. VIa – Pan Marek Rudny- sala nr 21

kl. VIb – Pani Dorota Marcinek – Tomana - sala nr 17

 

Godzina 17.30 – krótkie zebranie w sprawie „zielonej szkoły”, bezpośrednio po zebraniu akademia patriotyczna – sala nr 10

Godzina 18.15

kl. IVa –  Pani Magdalena Piskor – sala nr 5

kl. Vb – Pani Agata Polańska - sala nr 4

kl. VII –  Pan Bogdan Borowiec - sala nr 14

kl. VIIIa –  Pani Ewa Wiącek - sala nr 20

kl. VIIIb – Pan Waldemar Gawron - sala nr 28

kl. IIIa – Pani Anna Marcinek -  sala nr 19

kl. IIIb – Pan Hubert Sołtysik - sala nr 9

kl. IIIc – Pani Marzena Szczygieł - sala nr 22

kl. IIId – Pani Renata Kucharska - sala nr 13

kl. IIIe – Pani Danuta Pałka - sala nr 15

 

Godzina 19.15 – zebranie Rady Rodziców – sala nr 1