Dnia 9 listopada 2018 r.  w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Program artystyczny zilustrował wydarzenia niezwykle trudnej drogi Polski na przestrzeni wielu wieków.  Historię uczniowie zobrazowali słowem poetyckim. Pieśni, taniec  i teksty skłaniały słuchaczy do zadumy nad minionymi wydarzeniami i refleksji na temat tego, co dziś znaczy dla Polaka słowo wolność, niepodległość. Młodzi ludzie wprowadzili zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie przedstawiano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Koleżankom i kolegom towarzyszył chór szkolny. Uczniowie podczas występu mieli możliwość pokazania swoich talentów i umiejętności. Niezwykle serdecznie na scenie zostały przywitane przedszkolaki, które wyrecytowały wiersz Władysława Bełzy „ Kto Ty jesteś” . Należy podkreślić  bardzo dobre zachowanie publiczności, która z zainteresowaniem śledziła patriotyczne widowisko słowno–muzyczne i nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.         

Godny strój (naprawdę wszyscy pamiętali), przypięcie kotylionu to szacunek dla historii i dziejów naszego narodu, to współczesny wyraz patriotyzmu. Patriota to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również osoba, która pamięta o ważnych dla kraju  wydarzeniach czy rocznicach. Współczesny patriota dba o poprawność języka ojczystego, zarówno w mowie , jak i piśmie.

I dlatego uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy teraz w wolnej Polsce.

Galeria zdjęć