We wtorek 19 lutego 2019r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Wzięło w nim udział dziewięciu uczniów i uczennic z klas: 6a, 6b i 7a. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie się z podanych zagadnień i uzupełnienie testu na platformie edukacyjnej. Test był wyłącznie w języku angielskim, a na każde pytanie było tylko 30 sekund. W wyniku tego konkursu wyłonieni zostali zwycięzcy. I miejsce zajął Marcus Wagner z klasy 7a, II miejsce przypadło Leonowi Śliwie również z klasy 7a, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się uczennica z klasy 6a Małgorzata Karp. Wszystkim uczestnikom zostały wręczone nagrody i dyplomy.

Gratulujemy!

                                                                                                      Organizator konkursu: Monika Dziewońska