24 maja 2019 r. w naszej szkole odbył się konkurs z zakresu pierwszej pomocy przeznaczony dla uczniów klas ósmych.

W zawodach wzięło udział 10 uczniów z klasy 8a i 8b. Konkurs składał się z dwóch etapów: wiedzy teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części zawodnicy wypełniali test, który sprawdzał stopień opanowania podstawowych wiadomości z zakresu pierwszej pomocy. Część druga to sprawdzanie znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy w praktyce: m.in. udzielanie pomocy osobie nieprzytomnej, osobie zadławionej, stosowanie pozycji bocznej ustalonej/bezpiecznej, wzywanie profesjonalnej pomocy oraz prawidłowe stosowanie schematu postępowania resuscytacyjnego- ćwiczenia te przeprowadzane były na fantomie. Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali zadania. Wykazali się odpowiednim zasobem zarówno wiadomości jak i umiejętności praktycznych.

 

Organizatorami konkursu byli:
Renata Kucharska
Waldemar Gawron

 

Galeria zdjęć