XIV OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

Z regulaminu: Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych ( kl. 0 –V)

1. Uczniowie wykonują pracę plastyczną na temat: „Wielki Tydzień brata Maksymiliana”, ilustrując fragment z książki Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe”: 
”Nadeszła wiosna. Na ulicach Rzymu pojawiły się kwiaty: złote pióropusze mimozy, żonkile i fiołki. Niebo było lazurowe i słońce przypiekało lepiej niż u nas w lipcu. W bazylice św. Piotra  i we wszystkich kościołach odprawiały się wielkotygodniowe nabożeństwa z udziałem kardynałów  i biskupów. Klerycy wybrali się do katedry świętego Piotra. Brat Maksymilian stał w tłumie wiernych. Nagle zobaczył, że wszystkie głowy podniosły się w górę – na balkonie stał kardynał w purpurowym płaszczu i błogosławił lud wielkim złotym relikwiarzem, w którym było drzewo Krzyża świętego.
    – Nic nie widzę, pożycz mi okularów – szepnął brat Maksymilian do kolegi, który stał obok. Kardynał skończył błogosławić, wziął w ręce drugą pamiątkę Męki Pańskiej – chustę św. Weroniki – i podniósł wysoko.
   Brat Maksymilian spojrzał. Przed nim widniała twarz Pana Jezusa cudownie odbita na chuście. Skłonił głowę razem z innymi. Tymczasem rozległ się głos dzwonu na znak, że benedykcja skończona”.

2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

    • etap szkolny » komisja szkolna ocenia i kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego maksymalnie po 3 prace z wymienionych w regulaminie grup wiekowych,
    • etap ogólnopolski » nadesłane prace kwalifikuje i ocenia komisja powołana przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady.

3. Praca powinna być wykonana: samodzielnie, na temat (poruszony w tekście z książki Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe”), w formacie A3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę), w jednej z wymienionych poniżej technik, w danej kategorii wiekowej.

4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III szkoły podstawowej i klasy IV-V szkoły podstawowej.

5. Prace powinny być wykonane w jednej z wybranych technik:

klasy 0-III: farby plakatowe, kredki, mieszana, pastele;   

klasy IV-V: farby plakatowe, mieszana, pastele olejne, węgiel.

6. Szczegóły regulaminu na:  http://www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl/regulamin.html

 

Prace należy składać u pani katechetki do 25 października 2019r.

Zapraszam do udziału w konkursie smile