KLASA I

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

od 15 czerwca  do 19 czerwca  2020r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

od 15 czerwca  do 19 czerwca  2020r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

od 22 czerwca do 23 czerwca  2020r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

od 22 czerwca do 23 czerwca  2020r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

24 czerwca 2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

24 czerwca 2020r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 25 czerwca do 26 czerwca 2020r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 25 czerwca do 26 czerwca 2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 czerwca 2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 czerwca 2020r.

 

files/Formularz-zgoszenia-do-klasy-I-2020-2021.pdf

files/Formularz-wniosek-o-przyjcie-do-kl.-I-2020-2021.pdf

files/Informacja-o-liczbie-wolnych-miejsc_2020-2021_rekrutacja-uzupeniajca_15062020.pdf

files/Komunikat-przedszkola_rekrutacja-uzupeniajca.pdf

files/Informacja-i-liczbie-wolnych-miejsc_2020-2021_rekrutacja-uzupeniajca_szkoy-podstawowe_15062020.pdf

files/komunikat-szkoy-podstawowe_rekrutacja-uzupeniajaca.pdf