Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.  Będą mogli się Państwo z nimi zapoznać przez e-dziennik. Natomiast uczniowie zostaną zapoznani z nimi przez wychowawców w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynkach szkolnych.  

    Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i w trosce o zdrowie dzieci, zgodnie z Zaleceniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 21 sierpnia 2020 r. zostają zawieszone zajęcia świetlicowe do dnia 18 września 2020 r.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły i oddziałów przedszkolnych może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Rodzice i opiekunowie odprowadzają dzieci do drzwi wejściowych szkoły.
 6. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 7. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej. Nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 8. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 9. W szkole nie będzie udostępnionej dla uczniów wody pitnej (źródełka, fontanny wody pitnej).
 10. W miarę możliwości ograniczone będzie przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 11. Zajęcia będą się odbywać w dwóch budynkach. Do każdego z nich będą uruchomione dwa wejścia:
 • budynek przedszkola i klas I:

        - wejście od strony kościoła – oddziały przedszkola 3-, 4-, 5- i 6-latków,

        - wejście od strony podwórka szkolnego – klasy Ia i Ib,

 • budynek główny:

        - wejście od strony boiska szkolnego – klasy II-IV,

        - wejście od strony podwórka szkolnego – klasy V-VIII.

    12. Wyznaczone zostały stałe sale lekcyjne, w których będą się odbywały lekcje dla danej klasy.

 

Dyrektor Szkoły

Danuta Kaperek