Szanowni Państwo, rozpoczynamy nowy rok przedszkolny 2020/2021 w trybie stacjonarnym, ale z wieloma ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej.

Pragnąc zapewnić dzieciom oraz pracownikom szkoły maksymalne bezpieczeństwo, zmuszeni jesteśmy wprowadzić pewne rygory dotyczące pobytu uczniów w szkole.

Dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych nie mogą się ze sobą spotykać, dlatego prosimy o przestrzeganie godzin pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych:

 • oddział 3-latków – od 7.00 do 17.00;
 • oddział 4-latków – od 7.00 do 17.00;
 • oddział 5-latków – od 7.00 do 17.00;
 • oddział 5- i 6- latków – od 8.00 do 15.00.

BARDZO PROSZĘ O PODANIE AKTUALNYCH NUMERÓW KONTAKTOWYCH do rodziców/opiekunów prawnych oraz w przypadku niemożności nawiązania kontaktu ewentualnego numeru dodatkowego (np.: praca, dziadkowie), a także aktualnego adresu e-mail do kontaktu z nauczycielem.

Każde dziecko powinno korzystać ze swoich artykułów plastycznych, dlatego prosimy Państwa o zakup wyprawki:

 1. Buty na przebranie z białą podeszwą.
 2. Worek z kompletem ubrań na przebranie.
 3. Rzeczy plastyczne:
 • piórnik – tuba;
 • kredki ołówkowe;
 • kredki pastelowe;
 • kredki woskowe;
 • nożyczki;
 • ołówek;
 • klej w sztyfcie;
 • klej magic;
 • pędzelki;
 • plastelina;
 • teczka na prace plastyczne;
 • 2 bloki techniczne i rysunkowe białe A4 oraz 2 bloki techniczne i rysunkowe białe A3;
 • 2 bloki techniczne i rysunkowe kolorowe A4 oraz 2 bloki techniczne i rysunkowe kolorowe A3;
 • gumka do mazania;
 • temperówka;
 • bibuła (kilka kolorów);
 • zeszyt 16 kartkowy w kratkę.

      4. Wilgotne chusteczki oraz chusteczki higieniczne wyciągane.

WSZYSTKIE RZECZY MUSZĄ BYĆ PODPISANE

 

Zasady bezpiecznego zachowania dzieci

podczas zajęć przedszkolnych w reżimie sanitarnym

 1. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Wprowadza się ograniczenie wstępu dla rodziców i opiekunów przyprowadzających
  i odbierających dzieci wyłącznie do dostępu do drzwi wejściowych do budynku
  z zachowaniem zasady „1 rodzic z dzieckiem w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica
  z dzieckiem”. Wyjątek stanowią rodzice nowoprzyjętych dzieci, z zachowaniem zasady „1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)”.
 4. Jeśli podczas przyjęcia dziecko przejawia objawy chorobowe, nie zostaje dopuszczone do udziału w zajęciach, zaś rodzic zobowiązany jest do zabrania dziecka do domu. Pracownik oddziałuprzedszkolnego instruuje rodzica o konieczności zasięgnięcia porady medycznej. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania przedszkolaka w izolatorium.
 5. Zaleca się częste mycie rąk, unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust oraz przestrzeganie wszelkich norm sanitarnych obowiązujących podczas pandemii.
 6. Dzieci wchodzą do budynku szkoły wejściem od strony kościoła.
 7. Przedszkolaki z poszczególnych grup nie mogą się ze sobą spotykać.
 8. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 9. Z sal zostały usunięte wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 10. Dzieci powinny mieć swoje przybory szkolne, których nie mogą pożyczać i którymi nie mogą się dzielić ze swoimi rówieśnikami.
 11. Rodzice do kontaktu z nauczycielami proszeni są o stosowanie elektronicznych środków komunikacji (nr tel. do szkoły 12 250 14 66).
 12. O godzinach wyjścia przedszkolaków na podwórko decyduje nauczyciel.