W ostatnich dniach przedstawiciele naszej szkoły z klas VII i VIII wzięli udział w Forum Liderów Młodzieżowych, które było częścią projektu dofinansowanego w ramach Programu „Koalicje dla Niepodległej # wiktoria1920” ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022.

W ramach tego spotkania uczniowie mieli okazję aktywnie włączyć się w realizację gry przestrzennej „Decydująca bitwa” na wielickim Rynku oraz wykazać się swoją ogromną widzą historyczną związaną z tematem. Byli jedną z najbardziej aktywnych grup szkolnych.

Projekt ten zakłada zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości polskiej, włączenie się we współtworzenie obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej poprzez działania w społecznościach lokalnych. Przyczynia się do upowszechniania wiedzy na temat wydarzeń poprzez realizację gry tematycznej oraz zakłada promocję postaw obywatelskich wśród społeczności projektu.

Projekt realizują w koalicji: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek, Instytut Rozwoju Społecznego oraz Zespół Programów i Projektów MGOPS Wieliczka.  

Jesteśmy dumni z naszych uczniów za godne reprezentowanie naszej szkoły w środowisku lokalnym.

Galeria zdjęć