Od marca do maja uczniowie klasy IVa będą uczestniczyć w ogólnopolskim projekcie Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?, w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program ten oferuje nauczycielom szkół podstawowych bezpłatne i gotowe do wykorzystania w trakcie zajęć narzędzia. Scenariusze lekcji są zgodne z podstawą programową, przygotowane w oparciu o autorską Metodę Pytań i Doświadczeń.

 

Projekt polega na realizacji 8 lekcji, z wykorzystaniem zaproponowanych konspektów zajęć, o tematyce związanej z rozwijaniem postawy przedsiębiorczej.  Wychowawca i pedagog rozwiną u uczniów umiejętność skutecznego planowania, organizacji oraz efektywnego działania. Dzieci będą wykonywać proste doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Uczestnicy Przedsiębiorczości otrzymają dostęp do dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych, związanych z tematyką projektu.