Od maja dzieci z oddziału przedszkolnego „Tygryski” uczestniczą w cyklu zajęć „Emocje”, realizowanych przez pedagoga szkolnego.  

Emocje są obecne w naszym życiu każdego dnia i dotykają każdej sfery życia od urodzenia, dlatego edukacja emocjonalna od najmłodszych lat jest niezwykle ważna. Zdolności związane z rozpoznawaniem, nazywaniem i zarządzaniem emocjami mają ogromy wpływ na funkcjonowanie społeczne każdego z nas. Akceptacja wszystkich emocji  i danie przestrzeni dzieciom na ich przeżywanie i wyrażanie to wielka sztuka ze strony nas, dorosłych.  

Cykl realizowanych zajęć ma na celu wprowadzić dzieci w świat emocji. Poprzez zabawy, ćwiczenia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i prowadzoną dyskusję, najmłodsi uczą się ich rozpoznawania, nazywania oraz uświadamiają sobie, że emocje są nieodłączną częścią naszego życia. Ponadto stymulują ich inteligencję emocjonalną.  

Zapraszamy do galerii!:-)  

Galeria zdjęć