Zapraszamy tegorocznych absolwentów klasy VIII w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) w godzinach od 9.00 do 14.00 do sekretariatu szkoły po odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty.

Możliwy będzie również odbiór zaświadczeń w późniejszym terminie po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły – tel. 122501475.

Pamiętać należy, że uczniowie powinni przedłożyć zaświadczenia wyniku egzaminu w szkołach ponadpodstawowych pierwszego wyboru w określonym harmonogramem rekrutacji terminie.