W dniach 06.10- 08.10. 2021r. na terenie Wieliczki odbyło się  Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych, w którym wzięła udział grupa 36 młodych liderów z czterech małopolskich powiatów, w tym trzech uczniów naszej szkoły:

Anna Fraś, Antonina Śliwa oraz Paweł Czarnecki.

 

Podczas intensywnego 3-dniowego pobytu młodzi liderzy mieli okazję do:

  • wzbudzenia refleksji oraz wzbogacenia wiedzy na temat mechanizmów uzależnień, w tym e-uzależnień i innych uzależnień behawioralnych;
  • poszerzenia kompetencji liderów młodzieżowych w zakresie umiejętności interpersonalnych, współdziałania w grupie, przygotowania i realizowania projektów w społeczności lokalnej;
  • wzbudzenia refleksji na temat  poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje  i działania;
  • realizacji debaty oksfordzkiej;
  • zintegrowania się z młodzieżą z innych gmin, która wykazuje ponadprzeciętną inicjatywę w kreowaniu, otaczającej rzeczywistości i równocześnie może stanowić pozytywny przykład dla swoich rówieśników.

Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych jest realizowane przez Instytut Rozwoju Społecznego we współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczce, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

pedagog szkolny

Joanna Pacyna

 

Galeria zdjęć