Wszystkich Uczniów naszej Szkoły zapraszam do udziału w Konkursie Plastycznym „Droga do świętości św. Ignacego Loyoli”, którego organizatorem jest Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu i obejmuje trzy grupy wiekowe:

  1. grupa I: klasy 0 – III,
  2. grupa II: klasy IV – VI,
  3. grupa III: klasy VII – VIII.

Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Prace mają mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy. Uczestnik samodzielnie wybiera formę, w jakiej przedstawi wybrane przez siebie zagadnienie.
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (włącznie z grafiką
komputerową), format pracy A4 – A3. Prace plastyczne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu narzędzi komputerowych przeznaczonych do tworzenia grafik lub prac pisemnych. Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych.

Prace opatrzone z tyłu metryczką (imię, nazwisko, wiek/klasa, adres, telefon, adres e-mailowy -  dane piszemy drukowanymi literami bądź komputerowo) przynosimy do p. Doroty Kabat, do 25.11.2021r.

Pomocne linki:

Filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=LMSDOOtRfzI

https://jezuici.pl/2021/07/ignacy-z-loyoli-odnajdywanie-boga-we-wszystkich-rzeczach/

Regulamin konkursu:

https://misje.diecezja.pl/aktualnosci/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-sp-droga-do-swietosci-sw-ignacego-loyoli/

file:///C:/Users/Stacja/AppData/Local/Temp/Regulamin-konkursu-plastycznego_Droga-do-s%CC%81wie%CC%A8tos%CC%81ci-s%CC%81w.-Ignacego-Loyoli.pdf

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie :)

Dorota Kabat - katechetka