Tegoroczny tydzień misyjny przeżywaliśmy pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”.

Uczniowie naszej szkoły, należący do koła misyjnego, włączyli się w liturgię niedzieli misyjnej oraz poprowadzili modlitwę różańcową w intencji misji w kościele parafialnym w Koźmicach Wielkich. Ponadto w szkole przeprowadzona została akcja charytatywna pt. Znaki Wiary, polegająca na zbiórce medalików, krzyżyków i różańców dla mieszkańców terenów misyjnych, będących pod opieką Księży Misjonarzy Werbistów. Na zakończenie tygodnia misyjnego został ogłoszony konkurs plastyczny o Św. Ignacym Loyoli.

 

Bardzo dziękuję dzieciom z koła misyjnego za świadectwo wiary i animację misyjną w parafii i szkole. Wszystkim uczniom i rodzicom dziękuję za wsparcie akcji Znaki wiary. Zachęcam do pamięci w modlitwie za misjonarzy i misjonarki oraz do udziału w konkursie misyjnym.

                                                           Dorota Kabat  (katechetka, opiekunka koła misyjnego)