Fonoholizm to inaczej zespół uzależnienia  od Internetu. Charakteryzuje się zbytnim zanurzeniem w świat cyfrowy, bez odpowiedniego udziału bezpośrednich relacji tworzonych face to face, przyczynia się do nadużywania Internetu i cyfrowych urządzeń mobilnych.

 W skrócie można powiedzieć, że zachowanie to charakteryzuje się utratą kontroli nad korzystaniem z tego narzędzia i negatywnie wpływa na nasze funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej, interpersonalnej, społecznej, rodzinnej i ekonomicznej. Tak rozumiane może prowadzić do społecznej izolacji oraz zaniedbywania różnych form aktywności społecznej, nauki, aktywnego wypoczynku, higieny osobistej oraz zdrowia.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć czy Ciebie to nie dotyczy lub jakie jest ryzyko, zapoznaj się dokładnie z tym plakatem

https://portal.librus.pl/pic/20190107/fans/plakat%20fonoholizm1.pdf

I jeszcze jedno, pamiętaj również o tym, że to nie media cyfrowe są złe. Złe lub dobre mogą być nasze nawyki w zakresie ich używania.