W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do autorskiego programu certyfikacyjnego „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0” stworzonego  i realizowanego od 2016 przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”.

„Uczymy się wspólnie, jak dbać o samych siebie i o innych. Zmieniamy naszą rzeczywistość tak, aby wspierała w nas dobrostan psychiczny i motywowała do edukacji, pozytywnej komunikacji oraz uczyła jak radzić sobie ze stresem czy lękiem”.

 

O projekcie w kilku zdaniach:

Głównym celem Programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie.

Cele Programu:

 • pobudzanie środowiska szkolnego do działań na rzecz zdrowia psychicznego;
 • promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • wsparcie nauczycieli i wychowawców w działaniach na rzecz zdrowia psychicznego;
 • wsparcie rodziców w działaniach na rzecz zdrowia psychicznego;
 • wzmocnienie współpracy międzysektorowej na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Korzyści z uczestnictwa w Programie Certyfikacyjnym “Szkoła Myślenia Pozytywnego”:

 • wdrożenie innowacyjnych działań wychowawczo-profilaktycznych do praktyki placówki;
 • dostęp do dedykowanych lekcji online i programów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży;
 • dostęp do dedykowanych szkoleń dla nauczycieli;
 • dostęp do materiałów i szkoleń dla rodziców;
 • certyfikat potwierdzający aktywny udział w Programie i wykonanie wszystkich zadań;
 • możliwość korzystania z ofert specjalnych Instytutu.

Koordynatorami programu są: p. Aneta Trusewicz – Mosiężny oraz p. Joanna Pacyna.

W czasie trwania Programu, wspólnie przechodzimy przez różnorodne aspekty wpływające na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z ich otoczenia. W ramach SMP będziemy uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach, programach dedykowanych, samodzielnie realizować co miesiąc szereg wyzwań angażując w to całą społeczność szkolną (uczniów, uczennice, nauczycieli, rodziców). Każdy miesiąc to nowe zadania, nowe tematy i nowe możliwości na kreatywne działania!

Więcej informacji o programie:

znajdziesz tutaj