W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do projektu, którego celem jest uczenie młodych ludzi mediacji, jako sposobu rozwiazywania konfliktów.

Projekt jest realizowany przez Instytut Rozwoju Społecznego przy wsparciu finansowym Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

O projekcie w kilku zdaniach:

W projekcie uczestniczy kilkoro uczniów klas VII naszej szkoły. Młodzi SIPowcy biorą udział w szkoleniach dotyczących kilku obszarów: emocji i uczuć, komunikacji interpersonalnej oraz mediacji i negocjacji.

Mamy nadzieję, że już niebawem nasi uczniowie będą mogli w naszej szkole upowszechniać wiedzę dotyczącą mediacji, a ponadto:

  • będą mogli uczyć swoich rówieśników oraz młodszych kolegów szacunku do drugiego człowieka, mimo różnic w poglądach, umiejętności rozmawiania ze sobą i bronienia swoich wartości przy respektowaniu praw i wartości innych osób
  • będą gotowi do przeprowadzania zajęć aktywnych z innymi uczniami oraz będą mogli wykorzystać swoje umiejętności poprzez inne działania na rzecz szkoły
  • będą gotowi prowadzić spotkania paramediacyjne z młodszymi uczniami (przy wsparciu nauczyciela). 

 

Koordynatorem projektu na terenie szkoły  jest pani Joanna Pacyna.

 

Więcej informacji o projekcie:

https://www.ipor.pl