W roku szkolnym 2020/2021 nasz placówka przystąpiła do projektu „Szkoła Myślenia Pozytywnego – Komunikacja bez przemocy i Mediacje w szkole”. W ramach projektu specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz nauczania wczesnoszkolnego odbyli cykl szkoleń „Komunikacja bez przemocy” zgodnie z wytycznymi The Center for Communication.

Wszyscy biorący udział otrzymali certyfikaty. Ponadto w ramach projektu realizowaliśmy zadania certyfikujące, braliśmy udział w konferencjach oraz spotkaniach suprewizyjnych według harmonogramu Fundacji Instytutu Edukacji Pozytywnej.

Za rok 2020 szkoła otrzymała certyfikat zaświadczający, że brała udział w szkoleniu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Został stworzony z myślą o wspieraniu zdrowia psychicznego w rzeczywistości szkolnej.

Koordynatorem projektu jest pani Joanna Pacyna.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.instytutep.pl/

O projekcie w kilku zdaniach:

Twórcą podejścia - Nonviolent Communication (NVC) – Porozumienie bez Przemocy (PBP) był Marshall Rosenberg, psycholog kliniczny o ogromnym doświadczeniu praktycznym. Uważał, że podstawową intencją Porozumienia bez przemocy jest budowanie takiej jakości kontaktu, który wspiera relacje i współpracę.

NVC opiera się na umiejętnościach językowych i komunikacyjnych, które wzmacniają naszą zdolność do zachowania człowieczeństwa, nawet w trudnych warunkach. Promuje szacunek, uważność i empatię, rodzi wzajemne pragnienie, aby dawać sobie wzajemnie z serca.