W czwartek 7 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich odbyły się V Koźmickie Targi Edukacyjne.

Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł. Gości powitała pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich – Danuta Kaperek.

 

Na scenie zaprezentowały się uczennice XXX LO w Krakowie, a następnie wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół w Dobczycach w pokazie pierwszej pomocy.  Po oficjalnej części obecni na targach uczniowie zapoznali się z ofertami edukacyjnymi zaproszonych szkół
z terenu Wieliczki, Dobczyc, Świątnik Górnych, oraz licznie przybyłych szkół krakowskich. Zwiedzający mogli również skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym panią Elżbietą Kopytek z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce oraz Panią Małgorzatą Bugaj – doradcą zawodowym z wielickiego liceum.

Organizatorem i pomysłodawcą targów edukacyjnych była pani Bożena Perz – doradca zawodowy w Szkole Podstawowej w Koźmicach Wielkich, która już po raz piąty zorganizowała imprezę oraz zadbała o poczęstunek dla zaproszonych gości.

W targach wzięli udział uczniowie po raz ostatni gimnazjaliści oraz praz pierwszy ósmoklasiści
z okolicznych szkół podstawowych : SP Janowice, SP Byszyce, SP Golkowice, SP Podstolice, SP Grajów, SP Mietniów, SP Raciborsko, SP Czechówka, SP Winiary i SP Książnice oraz gospodarze ze Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich.

Swoją ofertę zaprezentowało 25 szkół:

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce
 2. XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie
 3. IX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Wróblewskiego w Krakowie
 4. XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie
 5. XLI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 6. XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 7. KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów w Krakowie
 8. Zespół Szkół Mechanicznych n 2im. Kazimierza Górskiego w Krakowie
 9. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRIP w Krakowie
 10. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie
 11. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
 12. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie
 13. Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. prof. Walerego Goetla w Krakowie
 14. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie
 15. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie
 16. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce
 17. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
 18. Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
 19. Zespół Szkół w Świątnikach Górnych
 20. Zespół Szkół Budowlanych nr 1
 21. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
 22. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie
 23. Zespół Szkół Geodezyjno – Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 24. Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie
 25. Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych w Krakowie

Targi nie odbyłyby się bez zaangażowania uczniów naszej szkoły a w szczególności wolontariuszy Fundacji Wygrajmy Siebie, którzy przygotowali salę i kawiarenkę na to wydarzenie. Dziękuje również rodzicom uczniów, którzy zadbali o słodki poczęstunek a pani Marii Kaczor ze szkolnej stołówki za  wyśmienite pierogi.  Wsparcia finansowego udzieliła Fundacja Wygrajmy Siebie.

Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem zaproszonych szkół prezentujących swoją ofertę,  ale przede wszystkim uczniów obecnych na targach.

Jak co roku na targi wracają do nas nasi absolwenci, którzy prezentują oferty szkół do których uczęszczają.

                                                                                                                 Bożena Perz

 

Galeria zdjęć